Welke investeringen komen in aanmerking?

Er kunnen begeleidingstrajecten worden opgestart voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie, het navullen van spouwmuren en het plaatsen van hoogrendementsbeglazing.

De technische voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn identiek aan de voorwaarden die gelden voor de gewone energiepremies van de netbeheerders. Je vindt deze voorwaarden op het aanvraagformulier van Fluvius.