Hoeveel bedraagt de financiële ondersteuning?

In geval van woningen:

Een forfaitaire premie voor de projectpromotor van €200 per uitgevoerd werk +

  • maximaal €20 per m2 geplaatste dak-of zoldervloerisolatie
  • maximaal €12 per m2 geplaatste spouwmuurisolatie
  • maximaal €85 per m2 geplaatste hoogrendementsbeglazing

In geval van woongebouwen:

Een forfaitaire premie voor de projectpromotor van 200 euro per wooneenheid en per uitgevoerd werk voor de eerste vijf wooneenheden en bijkomend €50 per wooneenheid, met een maximum van €2500 per woongebouw per uitgevoerd werk +

  • maximaal €20 per m2 geplaatste dak- of zoldervloerisolatie
  • maximaal €12 per m2 geplaatste spouwmuurisolatie
  • maximaal €85 per m2 geplaatste hoogrendementsbeglazing