Hoe verloopt een project

De projectpromotor gaat zowel bij huurder als eigenaar de bereidheid na om een sociaal energie efficiëntie project uit te voeren volgens de geldende voorwaarden.

De projectpromotor maakt afspraken met de huurder en de eigenaar rond de uitvoering en de financiering van de werken.

De projectpromotor gaat, voor wat de financiering van de werken betreft, in ieder geval na of de Vlaamse energielening kan worden ingezet.

Na uitvoering van de werken bezorgt de projectpromotor een rapportering aan de netbeheerder, evenals een kopie van de factu(u)r(en) van de projectpromotor en/of de aannemer.

De elektriciteitsdistributienetbeheerder betaalt binnen de 20 werkdagen na ontvangst en aanvaarding van deze documenten aan de projectpromotor een premie uit.